Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
OTC
Xuất hiện:
3 Tháng hai 2016
Châm ngôn
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
OGN TWITCH COMMUNITY Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[OTC]OGN Người lập Team 3 Tháng hai 2016 Hôm qua, 5:52 am
[OTC]Kebabzer Team Captain 26 Tháng chín 2016 3 Tháng tư 2017 - 7:19 pm
[OTC]Hopes Thành viên 22 Tháng hai 2017 13 Tháng một 2018 - 3:39 am
[OTC]Wenjah Thành viên 14 Tháng bảy 2016 30 Tháng bảy 2016 - 12:00 pm
[OTC]knignt Thành viên 13 Tháng bảy 2016 23 Tháng bảy 2016 - 6:43 pm
[OTC]Schaox Thành viên 16 Tháng sáu 2016 6 Tháng bảy 2016 - 12:01 am
[OTC]Aenadrys Thành viên 16 Tháng sáu 2016 18 Tháng chín 2017 - 11:57 am
[OTC]TheOrionDu34 Thành viên 28 Tháng tám 2017 26 Tháng mười hai 2017 - 6:03 pm
[OTC]Letox Thành viên 21 Tháng bảy 2016 13 Tháng một 2018 - 4:03 pm
[OTC]OverDoSeFr Thành viên 13 Tháng năm 2016 13 Tháng năm 2016 - 7:59 am
[OTC]Nissamix Thành viên 8 Tháng năm 2016 25 Tháng tám 2017 - 8:47 pm
[OTC]PabloEscobarGa Thành viên 7 Tháng năm 2016 13 Tháng năm 2016 - 10:29 pm
[OTC]Fabolousnake Thành viên 13 Tháng năm 2016 8 Tháng sáu 2016 - 11:22 pm
[OTC]Rodhad Thành viên 11 Tháng chín 2016 20 Tháng mười một 2016 - 2:30 pm
[OTC]ToNtOn97 Thành viên 29 Tháng chín 2016 5 Tháng ba 2017 - 11:43 pm
[OTC]magicsoft Thành viên 4 Tháng chín 2017 22 Tháng mười 2017 - 11:00 am
[OTC]margou Thành viên 4 Tháng chín 2017 29 Tháng mười hai 2017 - 3:46 pm
[OTC]superfr Thành viên 13 Tháng năm 2017 1 Tháng sáu 2017 - 2:30 am
[OTC]Shoto61 Thành viên 20 Tháng hai 2017 4 Tháng bảy 2017 - 2:26 pm
[OTC]Fluffy_Piggy Thành viên 25 Tháng một 2017 19 Tháng ba 2017 - 1:56 pm
[OTC]SeigneurDuMedoc Thành viên 9 Tháng một 2017 5 Tháng bảy 2017 - 6:47 pm
[OTC]aikikou Thành viên 13 Tháng ba 2017 26 Tháng năm 2017 - 3:24 pm
[OTC]Johe_ Thành viên 28 Tháng bảy 2017 21 Tháng một 2018 - 10:58 am
[OTC]Terxer Thành viên 12 Tháng mười hai 2016 10 Tháng một 2017 - 5:51 pm
[OTC]TheBigNooB_51 Thành viên 11 Tháng mười 2016 27 Tháng mười 2016 - 9:21 pm
[OTC]LeCochonou Thành viên 23 Tháng ba 2016 2 Tháng tư 2016 - 12:48 am
[OTC]Hawkja Thành viên 22 Tháng hai 2016 20 Tháng bảy 2017 - 2:13 am
[OTC]TrehZia Thành viên 20 Tháng hai 2016 22 Tháng hai 2016 - 5:41 pm
[OTC]Golden_moussiba Thành viên 12 Tháng mười hai 2016 15 Tháng sáu 2017 - 1:56 pm
[OTC]20givemegoldpls Thành viên 28 Tháng tám 2017 21 Tháng một 2018 - 11:36 pm
[OTC]xhatrox44 Thành viên 3 Tháng chín 2017 Hôm qua, 9:05 pm
[OTC]Christian14500 Thành viên 7 Tháng hai 2016 Hôm qua, 9:07 pm
[OTC]Gazutheboss Thành viên 4 Tháng hai 2016 13 Tháng một 2018 - 8:32 pm
[OTC]lageo53 Thành viên 3 Tháng tư 2016 15 Tháng mười hai 2016 - 8:33 pm
[OTC]Legion_noir Thành viên 18 Tháng tám 2016 15 Tháng một 2018 - 11:27 pm
[OTC]Alilou Thành viên 21 Tháng chín 2016 31 Tháng mười hai 2017 - 11:38 am
[OTC]Ap3r0 Thành viên 3 Tháng hai 2016 26 Tháng một 2017 - 5:32 pm
[OTC]fred95 Thành viên 4 Tháng bảy 2016 Hôm qua, 9:51 pm
[OTC]blackbird806 Thành viên 4 Tháng hai 2016 22 Tháng mười 2017 - 11:59 pm
[OTC]carmel42 Thành viên 3 Tháng hai 2016 16 Tháng mười hai 2016 - 9:27 pm
[OTC]conqueror4 Thành viên 14 Tháng hai 2016 15 Tháng mười hai 2016 - 7:06 pm
[OTC]Momzal Thành viên 4 Tháng hai 2016 28 Tháng tám 2016 - 7:43 pm
[OTC]Psykopath Thành viên 3 Tháng hai 2016 23 Tháng ba 2016 - 3:21 pm
[OTC]Azarea Thành viên 4 Tháng hai 2016 4 Tháng chín 2017 - 3:01 pm
[OTC]Naposar Thành viên 10 Tháng ba 2016 23 Tháng mười hai 2017 - 12:43 am
[OTC]Oliva67 Thành viên 4 Tháng hai 2016 16 Tháng năm 2017 - 2:17 pm
[OTC]fitzchevalerie Thành viên 3 Tháng hai 2016 21 Tháng tám 2017 - 8:55 pm
[OTC]EdouardCO Thành viên 5 Tháng mười hai 2016 26 Tháng bảy 2017 - 6:49 pm
[OTC]NjorD21 Thành viên 13 Tháng hai 2016 21 Tháng một 2018 - 9:09 pm
[OTC]Kedaxx Thành viên 13 Tháng bảy 2016 Hôm qua, 10:06 pm
[OTC]Nain_War Thành viên 26 Tháng tám 2016 Hôm nay, 3:38 am